DUYURULAR

Kamu Aydınlatma Platformu

Şirketimizin 60.000.000 TL tutarına kadar; yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, ‘İhraç Belgesi’ talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 12/295 sayılı kararı ile onaylanmış, ihraç belgesine istinaden 26.12.2019 tarihinde tahvil ihracını gerçekleştirmiş olup kamu aydınlatma platformunda yayınlanmış olan özel durum açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

26.12.2019 Tarihli Özel Durum Açıklamalarımız - 1 26.12.2019 Tarihli Özel Durum Açıklamalarımız - 2

Kamu Aydınlatma Platformu

Şirketimizin 60.000.000 TL tutarına kadar; yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, ‘İhraç Belgesi’ talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 12/295 sayılı kararı ile onaylanmış, ihraç belgesine istinaden 26.12.2019 tarihinde tahvil ihracını gerçekleştirmiş olup kamu aydınlatma platformunda yayınlanmış olan özel durum açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

20.02.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamalarımız - 1 20.02.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamalarımız - 2

Kamu Aydınlatma Platformu

Şirketimizin 60.000.000 TL tutarına kadar; yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, ‘İhraç Belgesi’ talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 12/295 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ektedir.

İHRAÇ BELGESİ