"0" Km Kampanyalı Fırsat Araçlar

Kasko

Tek bir poliçe ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik benzersiz avantajlarla sahip olabilirsiniz.

Eskisi Yerine Yenisi

Son model aracınızın, kaskonuzun ilk bir yıllık sigorta süresi içerisinde çalınması ya da tam ziya olması halinde yaptıracağınız Kasko aracınızın aynısını satın alır.

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler.

Aracın yanması,

Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Kasko Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilecek Hususlar

  • Aracın orijinalinde olmayıp, sonradan ilave edilmiş tüm aksesuarlar, ses ve görüntü cihazlarının değerleri ve markaları teklif formunda gösterilmelidir.
  • Aracın sigorta bedeli saptanırken, Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği’nin yayınladığı araç değer listesine ve piyasa rayicine göre belirlenmelidir. 0 km araçlarda aracın anahtar teslim bedeli esas alınır.
  • Kasko poliçesi mutlaka ruhsatta yazılı isme düzenlenmeli, alacaklı durumda bulunan şahıs ve firmalar poliçede dain mürtehin olarak gösterilmelidir.
  • Sigorta poliçesi mutlaka incelenmeli, istenen ve verilen teminatlar bakımından mutabık kalınmalıdır.