"0" Km Kampanyalı Fırsat Araçlar

Kamu Aydınlatma Platformu

Şirketimizin 60.000.000 TL tutarına kadar; yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya arz edilmek üzere, ‘İhraç Belgesi’ talebi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 12/295 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç Belgesi ektedir.

İhraç Belgesi